SROI - SDW ROTTERDAM

SDW en SROI

Met dit beknopte document geeft SDW, als erkent sociaal ondernemer, een eerste indruk van haar onderneming en hetgeen zij kan betekenen voor opdrachtgevers met SROI vragen en opdrachten. Staat het antwoord op uw vraag niet in dit document schroom dan niet om contact op te nemen.

Download het document hier in PDF formaat.

SDW

SDW is een multiculturele maatschappelijke onderneming.

Bij de activiteiten en opdrachten die SDW uitvoert verbind zij sociale- en maatschappelijke uitgangspunten met markgerichte uitgangspunten. In dit kader combineert zij een publieke taak en marktgerichtheid binnen één organisatie.

De visie van SDW is dat ieder mens het recht heeft om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces. SDW ziet het als haar maatschappelijke opdracht om ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor haar doelgroepen.

SDW is de mening toegedaan dat het hebben van een baan c.q. werk, een grote positieve invloed heeft op het zelfbeeld van mensen.

In het lerende klimaat van de onderneming kan iedereen daadwerkelijk aan de slag en zich, onder begeleiding van ervaren professionals, vanuit een werkende situatie (door) ontwikkelen.

SDW heeft in de afgelopen 30 jaar bewezen dat zij juist door deze unieke infrastructuur gekwalificeerd is om een diversiteit aan opdrachten succesvol uit te voeren.

De branches waarbinnen SDW van betekenis is, staan in de bijlage genoemd. Hierbinnen beschikt de onderneming over certificeringen en keurmerken.

Daarnaast levert SDW maatwerk aan haar opdrachtgevers. Zij is flexibel, denkt mee en biedt oplossingen op een diversiteit aan vragen.

SROI

Social Return On Investment (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met de uitvoering hiervan nemen werkgevers maatschappelijke verantwoordelijkheid door werkzoekenden een kans te geven. Tevens wordt op deze wijze bijgedragen aan het opleiden van medewerkers teneinde voldoende (vak)manschap op de arbeidsmarkt beschikbaar te krijgen.

SROI verplichtingen en doelstellingen

Als u een product of dienst levert aan een gemeente of aan één van de grote woningcorporaties in de regio Rijnmond kunnen zij daar sociale voorwaarden aan stellen; de SROI verplichting.

Daarnaast zijn er steeds meer ondernemers die intrinsiek gemotiveerd zijn om maatschappelijk te ondernemen en stellen hierbij voor zichzelf doelen.

SDW, als erkent sociaal ondernemer, kan bedrijven met een SROI verplichting op drie manieren ontzorgen en ondersteunen bij het behalen van hun verplichtingen en/of doelstellingen.

1. Uitbesteding werk:

In overleg wordt vastgesteld welke (deel)werkzaamheden aan SDW kunnen worden uitbesteed (kwalitatief en kwantitatief). Vervolgens zorgt SDW voor uitvoering van de werkzaamheden conform de afgesproken kwaliteitscriteria en binnen de tijdsplanning. Dit is mogelijk voor een vaste prijs of op basis van nacalculatie.

Gedurende de uitvoeringsperiode is SDW werkgever voor de uitvoerende werknemers uit de  doelgroep. Zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemers en is voor de opdrachtgever het vaste aanspreekpunt.

2. Inzet (tijdelijk) personeel:

SDW kan zorgdragen voor een goede (voor)selectie van kandidaten voor bedrijven. Ook na plaatsing kan, indien gewenst, ondersteuning worden geboden.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de kandidaten zelf in dienst te nemen of om het werkgeverschap bij SDW onder te brengen waarna ze middels een detachering bij de opdrachtgever te werk worden gesteld.

 3. Jobcoaching en/of trajectbegeleiding:

Veelal zijn bedrijven die (tijdelijk) personeel aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet toegerust op het bieden van de hiervoor benodigde begeleiding. De juiste specifieke begeleiding kan het verschil maken tussen een succesvolle medewerker of een mismatch. SDW kan hierin adviseren en ook daadwerkelijk jobcoaching en trajectbegeleiding leveren aan de opdrachtgever.

Administratief ontzorgen van de opdrachtgever

Omdat SDW een erkende sociaal ondernemer is, kunt u de volledige arbeidskosten van de factuur (totaalfactuur minus de materiaalkosten en btw) opvoeren als verantwoording voor de SROI. Uren en doelgroepenadministratie is dan ook niet nodig.

SROI opdrachtverstrekking aan SDW

SDW neemt de behoeften van haar opdrachtgevers als uitgangspunt. De vraag die hierbij centraal staat is ‘Op welke wijze kan een efficiënte bijdrage worden geleverd aan de uitvoering van het werkpakket en/of de SROI verplichting en tegelijkertijd aan de ontwikkeling van de (doelgroep) medewerker.

Samen met de opdrachtgever zal SDW de mogelijkheden in kaart brengen en een passende SROI opdracht vorm geven.
Bij het uitbesteden van werk is het van groot belang dat de organisatie kan instaan voor de kwaliteit en continuïteit.
Bij het selecteren van (tijdelijk) personeel spelen de individuele kwaliteiten van kandidaten in relatie tot de functie-eisen van de klant een grotere rol.

SDW ook zonder SROI verplichting!

Als opdrachtgevers in de praktijk de voordelen van samenwerking met SDW hebben leren kennen wordt deze ook gecontinueerd zonder dat er sprake is van een SROI verplichting.  SDW wordt veelal gezien als een goede samenwerkingspartner, vooral voor arbeidsintensieve werkzaamheden.

De leer-/werkbedrijven beschikken over diverse certificeringen en erkenningen vanuit de brancheorganisaties.

Het reïntegratiebedrijf van SDW voert het keurmerk Blik op Werk.

Binnen alle uitvoeringseenheden van de onderneming zijn vakspecialisten werkzaam alsmede gecertificeerde jobcoaches.