SDW heeft een breed dienstenaanbod, speciaal gericht op de regio Rijnmond

LEES VERDER

De kracht zit in de uitvoering: simpel, doeltreffend en op wijkniveau.

Daarnaast speelt het bedrijf een substantiële rol op sociaal en maatschappelijk gebied, door re-integratie- en participatieplaatsen te bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom: SDW werkt.

Waarom kiezen voor SDW Rotterdam?

Lees verder

Maatschappelijk ondernemen

Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt bieden we kansen via opleidingen en op maat gesneden leer-werktrajecten.

Breed aanbod

SDW kent de wensen van de klant en zet naar beste kunnen in voor iedere vraag naar de vele vormen van dienstverlening.

Vakmanschap

Veel klanten kiezen voor het enthousiasme en vakmanschap van SDW

Wat kenmerkt SDW?

Totaalpakket voor klanten, één uitvoerder voor al uw (beheer)vragen.

Nieuws

Coronavirus

30 maart, 2020

Parkeerbeugels monteren

25 november, 2019